Ze života

CENTRUM PROTI TERORISMU A HYBRIDNÍM HROZBÁM

Od 1. ledna letošního roku začalo na Ministerstvu vnitra fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. 
Jedná se o odborné analytické a komunikační pracoviště, jehož činnost bude spočívat v monitorování hrozeb
spojených s vnitřní bezpečností státu tj. hrozby v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních
aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti,
ale i dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu bude centrum
detekované problémy vyhodnocovat a přicházet s návrhy
věcných i legislativních řešení, která bude v případě
potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech
směrem k laické i odborné veřejnosti.

 

 

KRIMINALITA ZA ROK 2017

Vývoj kriminality, která klesla o 7,3%, prezentoval na tiskové konferenci náměstek policejního prezidenta 
pro SKPV plk. Jaroslav Vild a ředitel ÚSKPV plk. Michal Foit. Celkový pokles trestné činnosti je zaznamenán
u všech druhů kriminality kromě mravnostní, která je zvýšena oproti předešlému roku o 5,4%.
Nejvyšší trestnou činnost jsme zaznamenali v Praze a v Moravskoslezském kraji.
Ale i v těchto oblastech dochází k výraznému poklesu registrované kriminality. „Dlouhodobý pokles kriminality
přisuzujeme především dobré práci našich policistů, ekonomické stabilizaci v naší zemi a preventivní činnosti,
díky které je veřejnost více obezřetnější,“ uvedl plk. Jaroslav Vild.

 

Akční nabídka produktů

Kriminalita roste

Lidé kradou a vypadá to, že to nejhorší nás teprve čeká! A tak nám nezbývá, než začít bránit svůj majetek všemi způsoby.

číst více
Elektronické protipožární systémy

Přemýšlíte o protipožárním zabezpečení?

číst více
Elektronické zabezpečovací systémy

EZS ochrání Vás a Váš majetek v době vaší nepřítomnosti. ...

číst více
Evidenční systémy

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro Vás jistě zajímavá...

číst více