Zabezpečení EPS

Systém EPS

Systém EPS Vás chrání před požárem. A protože víme, že svůj majetek potřebujete dokonale chránit i před nenadálým požárem, zajistili jsme pro Vás vysoce bezpečný systém ochrany právě před ním. Systém hlásí zvýšenou teplotu prostředí, kouř a tím tedy je velmi účinnou prevencí před nežádoucím výbuchem nebo požárem. Systém je opatřen velmi přesnými čidly a hlásiči. Přejete-li si zajistit objekt před požárem, naši technici přímo Vám na míru navrhnou vhodný systém. Proto nás kontaktujte a dohovořte se konkrétně na tel.: + 420-605-299275. Analogový  interaktivní systém EPS je schválen v TZÚS Praha. V plném rozsahu má platné certifikáty a prohlášení o shodě, je tedy možné systém projektovat, prodávat a montovat. V analogovém systému EPS lze používat i prvky adresovatelného systému EPS a s adresovací jednotkou i hlásiče konvenční. Systém je průběžně doplňován o další interaktivní hlásiče:

Hlásič kouře optický interaktivní adresovatelný

Pracuje na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Hlásič je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu a dále do prostředí bez nebezpečí výbuchu, ve kterém nelze použít lehkého provedení. Hlásič konstrukčně vychází z těžkého hlásiče, elektrické řešení vychází z hlásiče. Nastavení adresy se provádí z adresovacího přípravku, nastavení parametrů hlásiče pro analogový systém se provádí konfiguračním programem. Hlásič kouře optický interaktivní  se v případě připojení k ústředně MHU 109 zobrazuje jako adresovatelný:

 • Nelze využít předpoplach
 • Hlídání zaprášení nelze plně využít – hlásí se jako ztráta adresy.

Hlásič teplot interaktivní adresovatelný

Reaguje na nárůst teploty. Hlásič je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu a dále do prostředí bez nebezpečí výbuchu, ve kterém nelze použít lehkého provedení. Hlásič konstrukčně vychází z těžkého hlásiče MHG 385, elektrické řešení vychází z hlásiče. Nastavení adresy se provádí z adresovacího přípravku MHY 535, nastavení parametrů hlásiče pro analogový systém se provádí konfiguračním programem, pro hlásič splňuje normu EN 54-5. Nelze využít předpoplach.

Hlásič kouře lineární interaktivní adresovatelný

Pracuje na principu zeslabení infračerveného záření částicemi kouře. Hlásič může pracovat podle druhu napájení a stavu přepínačů SA 1 v režimech:

 • neadresovatelný s napěťovou charakteristikou (a)
 • neadresovatelný s proudovou charakteristikou (b)
 • interaktivní (c)

Pro interaktivní režim se nastavení adresy provádí z adresovacího přípravku, nastavení parametrů hlásiče pro analogový systém se provádí konfiguračním programem,

ADRESOVATELNÝ SYSTÉM EPS

Adresovatelný systém EPS je schválen v TZÚS Praha. V plném rozsahu má platné certifikáty a prohlášení o shodě, je tedy možné systém projektovat, prodávat a montovat. V adresovatelném systému EPS lze používat i hlásiče interaktivní s tím, nebude plně využito jejich vlastností. Lze také s adresovací jednotkou připojit i hlásiče konvenční. Systém bude doplněn o další hlásič:

Hlásič kouře optický adresovatelný

Pracuje na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Stavebnice interaktivních hlásičů. V případě připojení k ústředně MHU 109 se nastavení adresy a parametrů hlásiče provádí z adresovacího přípravku MHY 535. V případě připojení k ústředně MHU 110/111 se nastavení adresy provádí z adresovacího přípravku MHY 535 a nastavení parametrů se provádí konfiguračním programem. Pomocí konfiguračního programu lze nastavit i předpoplach a hlídání zaprášení. Hlásič kouře optický adresovatelný MHG 243 se v případě připojení k ústředně MHU 110/111 zobrazí jako interaktivní hlásič - typem. Hlásič splňuje normu EN 54-7 Výhledově nahradí hlásič MHG 241

KONVENČNÍ SYSTÉM EPS

U konvenčního systému EPS jsou zásadní změny ve složení. Zastaralé prvky konvenčního systému se nahrazují prvky vyvinutými a vyrobenými s pomocí nových technologií. Ústředna MHU 108 nebyla již předložena ke certifikaci, bude nahrazena novou dokonalejší ústřednou MHU 113. Dále nebyly předloženy k certifikaci hlásiče MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320, tyto hlásiče budou prodávány do stávajících systémů jen jako náhradní díly. Konvenční hlásiče do EXE jsou schváleny odpovídajícími autorizovanými osobami a je vydáno prohlášení o shodě. Systém byl doplněn o nové konvenční hlásiče MHG 231 a MHG 331. V příštím roce bude systém doplněn o hlásiče plamene MHG 531, MHG 585.

Výběr partnerských PCO

 • H1 - Kouřim
 • M2 - Kolín
 • Profi - Kolín
 • Telepatrol - Praha
 • SEBA - Praha
 • Alcon - Čáslav
 • Eles - Beroun

Akční nabídka produktů

Kriminalita roste

Lidé kradou a vypadá to, že to nejhorší nás teprve čeká! A tak nám nezbývá, než začít bránit svůj majetek všemi způsoby.

číst více
Elektronické protipožární systémy

Přemýšlíte o protipožárním zabezpečení?

číst více
Elektronické zabezpečovací systémy

EZS ochrání Vás a Váš majetek v době vaší nepřítomnosti. ...

číst více
Evidenční systémy

Evidence docházky a pohybu osob na pracovišti je pro Vás jistě zajímavá...

číst více